Nieuws

  • -

Nieuws

Category : nieuws

Vanaf 1 januari 2017 verandert de wet- en regelgeving rondom speed pedelecs. Dat zijn e-bikes die maximaal 45 km/uur kunnen rijden (met meetrappen). Vanaf 2017 is er een wettelijk onderscheid tussen snorfietsen en bromfietsen. Wettelijk gezien is de SpartaMet dan een snorfiets en de overige speed pedelecs van Accell NL vallen in de categorie bromfietsen. Voor snorfietsen blijven de huidige regels van kracht. Voor bromfietsen verandert het volgende:
o    De kleur van het kenteken: van blauw naar geel;
o    Het verplicht dragen van een helm. Er wordt een nieuwe helm ontworpen voor de berijders van speed pedelecs;
o    De plek op de weg: indien aanwezig op het fiets/bromfietspad, anders op de rijbaan. Rijden op het fietspad mag dus niet. Informatie over bebording vind je hier;
o    De snelheid:

  • Op fiets/bromfietspad buiten bebouwde kom: max. 40 km/uur;
  • Op fiets/bromfietspad binnen bebouwde kom: max. 30 km/uur;
  • Op rijbaan: max. 45 km/uur.

Speed pedelecs die al in gebruik zijn, moeten voorzien worden van het gele kenteken. In januari ontvangt de consument een brief en brochure van het RDW. Het nieuwe kenteken en de kentekencard worden tussen 1 mei en 16 juni geleverd. Dat is geheel kosteloos voor de klant. Vanaf 1 juli 2017 mogen alleen speed pedelecs met een gele kentekenplaat op de openbare weg rijden. Heeft de consument nog een blauw kenteken, dan riskeert hij een boete.
De gele kentekenplaat krijgt hetzelfde formaat als de blauwe.

Op de website van de RDW en de Rijksoverheid staat ook informatie hierover. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het RDW.

E-bikes en kou

Batterijpakketten
Een bekende eigenschap van alle Li-ion batterijpakketten is dat deze gevoelig zijn voor lage temperaturen. Bij temperaturen onder 10 C betekent dit over het algemeen een langere laadtijd, minder vermogen en minder beschikbare energie.

Actieradius
De actieradius zal sterk afnemen bij lagere buitentemperaturen. Dit komt doordat de energie in het batterijpakket minder makkelijk stroomt bij kou. Bij temperaturen onder de 10C moet u rekening houden met 10% actieradiusverlies en bij temperaturen onder 0C kan zelfs dit oplopen tot een afname van 15-25% van de actieradius. Het temperatuureffect is tijdelijk. Dit betekent dat wanneer de omgevingstemperatuur weer hoger wordt de actieradius weer terug op het oude niveau komt.

Laadtijd
Dit geldt ook voor de laadtijd van het batterijpakket. Hoe lager de omgevingstemperatuur des te langer de laadtijd. Laad daarom indien mogelijk het batterijpakket bij kamertemperatuur op. Het batterijpakket zal dan sneller opladen en een hogere actieradius hebben door de hogere starttemperatuur.

Display
LCD-displays hebben de eigenschap dat deze bij lage temperaturen trager reageren. Het display is dan niet defect. Bij een stijging van de omgevingstemperatuur zullen de gegevens weer met een normale snelheid verschijnen.


Contactgegevens

Korreweg 157
9714 AJ Groningen

tel: (050) 577 15 54
info@fietscentrumbus.nl
sidebar-foto-fietscentrum-bus