Privacy

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Fietscentrum Bus V.O.F kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fietscentrum Bus en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fietscentrum Bus verstrekt. Fietscentrum Bus kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM FIETSCENTRUM BUS GEGEVENS NODIG HEEFT

Fietscentrum Bus verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Fietscentrum Bus uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG FIETSCENTRUM BUS GEGEVENS BEWAART

Fietscentrum Bus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Fietscentrum Bus verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacyverklaring

Voorbeelddocument privacyverklaring – Hosting2GO

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Fietscentrum Bus worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fietscentrum Bus gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Fietscentrum Bus maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fietscentrum Bus bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Fietscentrum Bus te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fietscentrum Bus heeft hier geen invloed op.

Fietscentrum Bus heeft Google geen toestemming gegeven om via Fietscentrum Bus verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fietscentrumbus.nl, Fietscentrum Bus zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Voorbeelddocument privacyverklaring – Hosting2GO

BEVEILIGEN

Fietscentrum Bus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fietscentrum Bus maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fietscentrum Bus verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fietscentrum Bus op via info@fietscentrumbus.nl, Fietscentrumbus.nl is een website van Fietscentrum Bus is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Korreweg 157 Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70496374

Telefoon: 050-5771554 E-mailadres: info@fietscentrumbus.nl


Contactgegevens

Korreweg 157
9714 AJ Groningen

tel: (050) 577 15 54
info@fietscentrumbus.nl